Incasseren

20 Brandende vuurkorven in de nacht

De schrik van de fruitteler is nachtvorst als de struiken en bomen in bloei staan. In dat perspectief is vooral de periode van april tot begin mei spannend. In 2017 werden twee opeenvolgende nachten met zware nachtvorst aangekondigd.

Daar was ik niet bepaald op voorbereid. Ik koos er voor om te proberen met vuurkorven de schade te beperken. Via een gedeelde facebookactie werden in korte tijd 20 vuurkorven verzameld en mijn broer Juryt was eveneens paraat om ze brandend te houden tijdens de nachten. En vervolgens meten natuurlijk wat het effect is.

En dat valt dan toch vies tegen. Je wint misschien 1 graad celsius over een afstand van 10 meter. En dat is duidelijk te weinig bij een vorst van min 6. Dat werd gaandeweg het fruitseizoen ook wel duidelijk in de opbrengst. Daar bleef hooguit 30% van over.

Wat ik er wel aan over hield? Een betoverende ervaring van 20 brandende vuurkorven in de nacht, een warm gevoel van steunbetuigingen door de mensen om mij heen, en een les over wat niet werkt…

het vuur laait hoog op
en ruist in het donker met
een bos snoeiafval

De droge zomer van 2018

Voor veel mensen was het warme droge weer in de zomer van 2018 heerlijk. Voor mij was het vooral een tijd van zorgen en extra inspanning met het bewateren van de struiken. Door de extreme droogte werden kwetsbaarheden in de Fruithof zichtbaar. De grote blauwe bessenstruiken die een paar jaar daarvoor waren verplant bleken onvoldoende geworteld om te overleven. Zij zijn intussen grondig teruggesnoeid. Daarmee wordt duidelijk dat de droogteschade niet alleen gaat om het verlies van de jaarlijkse oogst, maar zelfs om meerdere jaren aangezien de struiken eerst weer zullen moeten groeien voordat zij kunnen produceren.

De droogte liet ook het belang van een fatsoenlijke teeltlaag met organisch materiaal zien. In het verleden is het perceel tijdens de ruilverkaveling onzorgvuldig vlak gemaakt. Bij het plaatsen van de palen op de Fruithof was ik er al achter gekomen dat de teeltlaag varieert tussen 30 cm en één meter dik. De plekken met de dunne teeltlaag bleken veel kwetsbaarder voor de droogte en hadden duidelijk de meeste schade.

Dit alles ondanks alle inspanning in aanleg en bediening van het irrigatiesysteem. Het maakt eens te meer duidelijk dat een struikrover moet kunnen incasseren.

Incasseren - droogte

Zacht fruit pluk je niet in de regen

Incasseren - niet in de regen

Het fruit moet kunnen drogen en er is zon nodig om af te rijpen. Nat fruit in de bakjes gaat rotten. Vooral de bramen en de herfstframbozen zijn daarvoor kwetsbaar.

Bij een mooie nazomer is het mogelijk om iedere paar dagen de struiken langs te gaan en de emmertjes te vullen. Maar als het regent zit dat er niet in. Dan schimmelen de ongeplukte vruchten aan de struik en rijpt de rest van het fruit niet af. Als dat lang duurt dan worden de struiken helemaal niet meer productief.

Het zijn momenten dat je begrijpt waarom veel telers onder glas zijn gaan werken. Dan heb je het tenminste in de hand. Voor dat je het weet ben je echter weer binnen aan het werk – en dat was niet waarom ik ben begonnen met de Fruithof.

Bovendien kan je jezelf dan geen struikrover meer noemen.

de herfstframbozen
benutten de laatste stralen
van het strijklicht

Boeten voor de noordoostenwind

Bij de gebruikelijke zuidwestenwind ligt Fruithof de Struikrover in de luwte van de brede houtwal van Staatsbosbeheer.

Maar ook in de zomer draait de wind soms naar het noorden of noordoosten. Dan is het oppassen, vooral voor het grote vogelnet over de blauwe bessen.

De eerste keer – in 2015 – dat we het grote net hadden opgehangen heeft hij welgeteld twee weken gehangen. Toen scheurde hij aan stukken in een zomerse onweersbui. Voor het volgende jaar heb ik hem kunnen repareren door hem uit te leggen op het voetbalveld van Oldeholtpade en zeker 3 dagen te besteden aan het boeten van het net.

Zo moest ik letterlijk boeten voor de noordoostenwind.

de noordoostenwind
gaat ijlings op de loop
met het vogelnet

Incasseren - noordoostenwind