Biologische teelt

Verhalen over biologisch telen.

Bodem Onderzoek

Het belang van een gezonde bodem is een een interessant terrein. Over de tijd leer je de tuin steeds beter kennen. In 2021 is er zelfs een werkgroep met collegga tuinders opgestart

Nestkastjes

Bij de Struikrover zijn de vogels van harte welkom. Lees dit verhaal hoe dat zo ontstond. In 2022 heeft de Vogelwacht Oldeholtpade mooie nieuwe nestkasten geplaatst.

Vier Elementen

Werken met de elementen op de Fruithof is iets wat nature gaat. Aarde kun je je voorstellen, werken met water ook, snoeiafval vuur in het voorjaar, als ook prachtige luchten.

Diversiteit spreidt de risico's​.