Bodem Onderzoek

Werkgroep Kleine Fruit Telers

Bij de biologische teelt is de bodem van groot belang. Wat er in de bodem gebeurt speelt zich af buiten het gezichtsveld. Daardoor is er niet altijd voldoende aandacht voor.

Niettemin zijn er de mollen met hun gangen en molshopen die de aandacht weer op de bodem vestigen.

Het is dus belangrijk te investeren in een goede bodemgesteldheid, bijvoorbeeld door bij het planten van de struiken een aantal volle vrachtwagens compost te gebruiken.

De blauwe bes wenst echter specifiek zure grond, zodat er jaarlijks een laag houtsnippers onder deze struiken wordt aangebracht.