de Vier Elementen

De vier Elementen op de Fruithof

Alle vier de elementen komen terug op de Fruithof. 

Het element Aarde manifesteert zich vooral in de zorg die we moeten stoppen in het goed onderhouden van de grond.

Het element Lucht wordt verbeeld door het feit dat de Fruithof heel open is, heel licht. De wind heeft er geregeld vrij snel en zodoende kan alles goed doorwaaien. Tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat schimmels worden voorkomen.

Het element Water is ruim aanwezig op de Fruithof. ’s Zomers wordt er bewaterd via een systeem van druppelirrigatie. Er is ook een zogenaamde schijngrondwaterspiegel omdat de bodemopbouw zodanig is dat er zich een leemlaag op een diepte van circa 1 meter bevindt. Dit water is overigens schoon water, de Fruithof ligt namelijk ook binnen een drinkwaterwingebied.

Het element Vuur is jaarlijks te ervaren in het voorjaar, zodra na het snoeien van de struiken alles op een grote stapel wordt verbrand. De as hiervan wordt weer hergebruikt op het land.