Droogte in 2018

de droge zomer van 2018

Voor veel mensen was het warme droge weer in de zomer van 2018 heerlijk. Voor mij was het vooral een tijd van zorgen en extra inspanning met het bewateren van de struiken. Door de extreme droogte werden kwetsbaarheden in de Fruithof zichtbaar. De grote blauwe bessenstruiken die een paar jaar daarvoor waren verplant bleken onvoldoende geworteld om te overleven. Zij zijn intussen grondig teruggesnoeid. Daarmee wordt duidelijk dat de droogteschade niet alleen gaat om het verlies van de jaarlijkse oogst, maar zelfs om meerdere jaren aangezien de struiken eerst weer zullen moeten groeien voordat zij kunnen produceren.

De droogte liet ook het belang van een fatsoenlijke teeltlaag met organisch materiaal zien. In het verleden is het perceel tijdens de ruilverkaveling onzorgvuldig vlak gemaakt. Bij het plaatsen van de palen op de Fruithof was ik er al achter gekomen dat de teeltlaag varieert tussen 30 cm en één meter dik. De plekken met de dunne teeltlaag bleken veel kwetsbaarder voor de droogte en hadden duidelijk de meeste schade.

Dit alles ondanks alle inspanning in aanleg en bediening van het irrigatiesysteem. Het maakt eens te meer duidelijk dat een struikrover moet kunnen incasseren.