Nachtvorst Schade

Twintig brandende vuurkorven in de nacht.

De schrik van de fruitteler is nachtvorst als de struiken en bomen in bloei staan. In dat perspectief is vooral de periode van april tot begin mei spannend. In 2017 werden twee opeenvolgende nachten met zware nachtvorst aangekondigd.

Daar was ik niet bepaald op voorbereid. Ik koos er voor om te proberen met vuurkorven de schade te beperken. Via een gedeelde facebookactie werden in korte tijd 20 vuurkorven verzameld en mijn broer Juryt was eveneens paraat om ze brandend te houden tijdens de nachten. En vervolgens meten natuurlijk wat het effect is.

En dat valt dan toch vies tegen. Je wint misschien 1 graad celsius over een afstand van 10 meter. En dat is duidelijk te weinig bij een vorst van min 6. Dat werd gaandeweg het fruitseizoen ook wel duidelijk in de opbrengst. Daar bleef hooguit 30% van over.

Wat ik er wel aan over hield? Een betoverende ervaring van 20 brandende vuurkorven in de nacht, een warm gevoel van steunbetuigingen door de mensen om mij heen, en een les over wat niet werkt…

het vuur laait hoog op
en ruist in het donker met
een bos snoeiafval