Biologische teelt

Mollen trekken de aandacht naar wat er in de bodem gebeurt

Biologische teelt - de mol

Bij de biologische teelt is de bodem van groot belang. Wat er in de bodem gebeurt speelt zich af buiten het gezichtsveld. Daardoor is er niet altijd voldoende aandacht voor.

Niettemin zijn er de mollen met hun gangen en molshopen die de aandacht weer op de bodem vestigen.

Het is dus belangrijk te investeren in een goede bodemgesteldheid, bijvoorbeeld door bij het planten van de struiken een aantal volle vrachtwagens compost te gebruiken.

De blauwe bes wenst echter specifiek zure grond, zodat er jaarlijks een laag houtsnippers onder deze struiken wordt aangebracht.

Nestkastjes op de Fruithof?

In het derde jaar van de Fruithof kreeg ik te maken met een rupsenplaag.

Als biologisch teler probeerde ik handmatig controle te houden over de populatie en vertrouwde ik er op dat er een nieuw evenwicht zou ontstaan. Daar kwam niet veel van terecht. Alle (circa 1.000) kruisbessen struiken, rode bessen struiken en jostabessen struiken werden kaalgevreten door de rupsen.

Voor een volgend jaar moest dat anders. Ik besloot het beschikbare biologisch bestrijdingsmiddel nog te laten staan en de natuurlijke vijand van de rups uit te nodigen: koolmezen en pimpelmezen.

Alle 25 nestkastjes op de Fruithof waren binnen een jaar bezet en de overlast door rupsenvraat is sindsdien verleden tijd.

Biologische teelt - nestkastjes

De vier Elementen op de Fruithof

Alle vier de elementen komen terug op de Fruithof. 

Het element Aarde manifesteert zich vooral in de zorg die we moeten stoppen in het goed onderhouden van de grond.

Het element Lucht wordt verbeeld door het feit dat de Fruithof heel open is, heel licht. De wind heeft er geregeld vrij snel en zodoende kan alles goed doorwaaien. Tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat schimmels worden voorkomen.

Het element Water is ruim aanwezig op de Fruithof. ’s Zomers wordt er bewaterd via een systeem van druppelirrigatie. Er is ook een zogenaamde schijngrondwaterspiegel omdat de bodemopbouw zodanig is dat er zich een leemlaag op een diepte van circa 1 meter bevindt. Dit water is overigens schoon water, de Fruithof ligt namelijk ook binnen een drinkwaterwingebied.

Het element Vuur is jaarlijks te ervaren in het voorjaar, zodra na het snoeien van de struiken alles op een grote stapel wordt verbrand. De as hiervan wordt weer hergebruikt op het land.

Biologische teelt - de 4 elementen

Diversiteit spreidt de risico's